บริษัท เอที เทค เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เราคือ บริษัท ผู้ให้บริการ ออกเอกสารรับรองคุณภาพงานติดตั้งสาย UTP ด้วยเรื่องมือ Fluke DSX Series มาตรฐาน สหรัฐอเมริกา ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้า อย่างมี ประสิทธิภาพ เครื่องมือที่เราใช้ในการ เทสวัดคุณภาพจึงต้องการการ ตรวจสอบ Calibrate เครื่องอยู่ทุกๆปี เพื่อให้ ลูกค้ามั่นใจในผลงานเทสของเรา เพื่อให้งานของลูกค้า บรรลุเป้าหมาย เราจึงได้มีการให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง ใน 7 วันทำการ ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อเราได้ที่ช่องทาง ด้านล่างนี้

 

ติดต่อ ATTECH ทางมือถือ  ติดต่อ ATTECH ทาง LINE  ติดต่อ Fascebook Inbox

 

Fluke DSX Series  DSX Calibrate valid

 

เครื่องทดสอบคุณภาพสาย UTP (Cable Analyser) ของ FLUKE ในรุ่นปัจจุบันคือ DSX Series ที่ให้ผลการทำงานที่รวดเร็วแม่นยำ ได้รับมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ซึ่งผลิตที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการเทสวัดคุณภาพการติดตั้ง  ซึ่งผลเทสที่ได้จากเครื่องสามารถนำมาวิเคราะห์และ ปรับปรุงคุณภาพของสายสัญญาณเพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน สากล และ ใช้งานได้ใน Banwidth สูงสุด ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานภาคเอกชน และภาครัฐ บังคับใช้ผลเทสโดยส่วนใหญ่แล้ว

 

 

รับเทสสาย CAT 5e, CAT 6 จุดเทสในพื้นที่ราบ เช่น เต้ารับบนพื้น และข้างผนังเป็นต้น

จำนวนทดสอบ อัตราค่าบริการ
1-50 จุด (ค่าบริการต่อวัน) 5,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
50 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 จุด (ค่าบริการต่อวัน) 7,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
100 จุดขึ้นไป แต่ไม่เกิน 200 จุด (ค่าบริการต่อวัน) 11,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
200 จุดขึ้นไปคิดราคาจุดละ 80 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)

ทดสอบสาย UTP CAT 6A

จำนวนทดสอบ อัตราค่าบริการ
1-50 จุด (ค่าบริการต่อวัน) 7,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
50 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 จุด (ค่าบริการต่อวัน) 12,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
100 จุดขึ้นไป แต่ไม่เกิน 200 จุด (ค่าบริการต่อวัน) 15,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
200 จุดขึ้นไปคิดราคาจุดละ 90 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)

ทดสอบสาย UTP สำหรับ CCTV, Access Point หรือโครงข่าย Wifi ระบบ AIS, DTAC, TRUE

จำนวนทดสอบ อัตราค่าบริการ
1-50 จุด (ค่าบริการต่อวัน) 7,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
50 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 จุด (ค่าบริการต่อวัน) 9,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
100 จุดขึ้นไป แต่ไม่เกิน 200 จุด (ค่าบริการต่อวัน) 15,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
200 จุดขึ้นไปคิดราคาจุดละ 100 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)

 

ติดต่อ ATTECH ทางมือถือ  ติดต่อ ATTECH ทาง LINE  ติดต่อ Fascebook Inbox

 

 

 Fluke Test Report Passed  Fluke Test Report Failed