fiber-optic-cable

Fiber Optic คือ

เป็นตัวกลางที่ทำมาจากแก้วเอาไว้นำแสงซึ่งมีความบริสุทธิ์สูงมากทำให้นำสัญญาณแสงได้ดี โดยจะนำสัญญาณแสงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้ โดยมีค่าความสูญเสียของแสงน้อยมาก ถ้าเทียบกับสายแบบทองแดง