รับเทสสายแลน |รับทดสอบสายแลน

รับเทสสาย-รับทดสอบสายแลน-เข้าหัวแลน
       ก่อนจะอธิบายว่าทำไมถึงมีบริการ รับเทสสายแลน หรือ ทดสอบสายแลน   ณ ปัจจุบันงานระบบเน็ตเวิร์คเป็นหัวใจหลักสำคัญอย่างหนึ่งในการส่งถ่ายข้อมูลที่รวดเร็ว เพราะฉะนั้นในการออกแบบระบบต้องดี และมีประสิทธิภาพ ทั้ง Hardware และ Software สายแลน LAN UTP ก็มีส่วนสำคัญมากในการทำหน้าทีเป็นเสมือนท่อส่งสัญญาณถ้าข้อมูลเยอะท่อต้องใหญ่  สายและจุดเชื่อมต่อสายต้องดีและสัมพันธ์กัน  ถึงจะส่งสัญญาณข้อมูล(DATA)ได้ดี  เราจึงต้องใช้เครื่องทดสอบสายแลน Fluke DSX Series ที่มีคุณสมบัติและผ่านมาตรฐาน การทดสอบสายและวิเคราะห์สาย เช่น TIA Category (Cat 5e , 6 , 6A)และ การเข้าหัวสาย (ISO/IEC Class C and D, E, EA)  เพื่อใช้เป็น Report ในการส่งมอบงาน ทั้งหน่วยราชการ และหน่วยเอกชน
       ซึ่งทางบริษัทเอทีเทค มีบริการทดสอบสายแลนให้กับลูกค้า เรามีพนักงานที่มีความรู้สามารถ และเครื่อง Fluke DSX Series ที่ใช้ในการทดสอบสายแลนพร้อมให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชม.  ทั้งกรุงเทพ  ปริมณฑล และต่างจังหวัด  ติดต่อสอบถาม และเรทราคา ตามด้านล่างนี้
ราคา ค่าเทสสายแลน CAT5e, CAT6 ที่ต่ำ(เต้ารับตามโต๊ะและผนัง)
1-50 เส้น ค่าบริการ (ค่าบริการต่อวัน)5,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
50-100 เส้น (ค่าบริการต่อวัน)7,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
100-200 เส้น (ค่าบริการต่อวัน)11,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
200 เส้น ขึ้นไป80 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
ราคา ค่าเทสสายแลน CAT 5e, CAT6 ที่สูงเกิน 3-4 เมตร เช่น Access Point, CCTV
1-50 เส้น ค่าบริการ (ค่าบริการต่อวัน)7,500 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
50-100 เส้น (ค่าบริการต่อวัน)10,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
100-200 เส้น (ค่าบริการต่อวัน)13,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
200 เส้นขึ้นไป100 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
ราคา ค่าสายแลน CAT6A
1-50 เส้น (ค่าบริการต่อวัน)9,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
50-100 เส้น (ค่าบริการต่อวัน)12,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
100-200 เส้น (ค่าบริการต่อวัน)15,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
200 เส้น ขึ้นไป130 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)

รับเข้าหัวสายแลน | มาคสายแลน | จัดสายแลนหน้าตู้RACK

รับจัดสายแลนหน้าตู้  รวมถึงตรวจสอบสายแลนเก่า  มาคสายและเข้าหัวสายแลนใหม่   โดยทางบริษัทจะเสนอราคาตรวจเช็คสายแลนไปก่อน  ตามเรทราคาด้านล่าง  หลังจากตรวจเช๊คสายแลนเสร็จแล้ว  เจ้าหน้าที่ของเราจะสรุป  ปัญหาให้ลูกค้าทราบราคาจัดสายแลนและเข้าหัวแลนใหม่กี่หัวทั้งต้นทางและปลายทาง  ซึ่งราคาเราคิดเป็นต่อเส้น  ตามด้านล่าง
ราคา ค่าตรวจเช็คสายแลน CAT5e, CAT6 (ค่าแรง)
1-50 เส้น ค่าบริการ (ค่าบริการต่อวัน)5,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
50-100 เส้น (ค่าบริการต่อวัน)7,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
100-200 เส้น (ค่าบริการต่อวัน)11,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
200 เส้น ขึ้นไป80 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
ราคา ค่ามาคสายแลนและเข้าหัวสายแลนตัวผู้ (ค่าแรง)
1-50 หัว (ค่าบริการต่อวัน)4,000บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
50-100 หัว (ค่าบริการต่อวัน)8,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
100-200 หัว (ค่าบริการต่อวัน)16,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
200 หัวขึ้นไป60 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
ราคา ค่ามาคสายแลนและเข้าหัวสายแลนตัวเมีย (ค่าแรง)
1-50 หัว ค่าบริการ (ค่าบริการต่อวัน)8,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
50-100 หัว (ค่าบริการต่อวัน)15,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
100-200 หัว (ค่าบริการต่อวัน)28,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
200 หัว ขึ้นไป130 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)